PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Gimnazjum

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 40-lecie szkoły

 Archiwum

Informacje

 Kalendarz

 Rozkład jazdy autob.

 Podręczniki

 Wyprawka szkolna

 Podanie do gimnazjum
>> pobierz

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal  karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 ORLIK 2012

 Koniec edukacji gim.

 Koniec roku szkolnego

 Inne

 

 

 

40 lat minęło…

Część I - obchodów 40-lecia PSP w Olszance

40 lat w życiu człowieku to moment przełomowy. W tym wieku zazwyczaj osiąga się zamierzone standardy życia i stabilizację materialną. Staje się osobą dojrzałą, świadomą własnej wartości.

A 40 lat w życiu szkoły? To już poważny jubileusz. Taką okrągłą rocznicę obchodziła Publiczna Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance.

Wszystko zaczęło się w 1969 roku. W historii świata był on także znaczący. W tymże czasie pierwszy człowiek stanął na Księżycu, a dziewiczy lot odbył ponaddźwiękowy francuski Concorde. Polska zdążyła otrząsnąć się z traumy spowodowanej II wojną światową. Wszyscy chcieli zacząć normalnie żyć, pracować, wychowywać i kształcić dzieci. Po długoletnich staraniach lokalnych władz i mieszkańców Olszanki i Pogorzeli, 8 września 1969 r. miała miejsce, pierwsza w nowej szkole, inauguracja roku szkolnego. 16 października 1971r. szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.. W ciągu tych 40 lat zmienił się ustrój, zmieniali się prezydenci, premierzy, wójtowie - szkoła w swoich podstawach pozostała niezmieniona.

            W dniach 16 i 17 października 2009r. obchodzono uroczyście 40-lecie powstania placówki. Tego dnia szkołę odwiedziło wielu dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Wrocławskiej - ksiądz Profesor Roman Drozd, który wraz z byłym proboszczem ks. Józefem Lubczyńskim i obecnym proboszczem ks. Aleksandrem Michałem Drożdżem koncelebrował uroczystą Mszę Świętą. Władze wojewódzkie reprezentował Doradca Marszałka Województwa Opolskiego pan Janusz Wójcik. Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz lokalnych. Pan Wójt Jerzy Dróbka przybył w towarzystwie Pani Sekretarz- Ewy Rosińskiej i Przewodniczącego Rady Gminy-pana Walentego Oliwy. Opolskie Kuratorium Oświaty reprezentował starszy wizytator pan Józef Paprotny. Pani Barbara Mrowiec reprezentowała Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzegu. Razem z gospodarzami z Olszanki świętowali dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, sponsorzy, rodzice, absolwenci, byli pracownicy i oczywiście nie mogło zabraknąć emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Rodowici mieszkańcy Olszanki oraz uczniowie nie wyobrażają sobie uroczystości szkolnych bez zespołu „Białe Orły”. Swoim przybyciem zaszczycili szkołę członkowie organizacji kombatanckich.

            Obchody 40-lecia rozpoczął Apel Poległych. Przy dźwięku werbli i w asyście pięciu pocztów sztandarowych zgromadzona społeczność oddała hołd poległym na wszystkich frontach, walczącym o wolność w różnych zakątkach świata. W trakcie Mszy Świętej. ksiądz prof. Roman Drozd nawiązał do historii szkoły. Po nabożeństwie rozpoczęła się uroczysta akademia. Motywem przewodnim tej uroczystości była historia szkoły, widziana przez pryzmat symboli - sztandaru i hymnu szkolnego.

„W hołdzie – poległym, z dedykacją – potomnym, z myślą – o Polsce”

 słowa te widnieją na sztandarze szkoły. Sztandar towarzyszy szkole od 16 października 1971 roku w trakcie kolejnych jubileuszy, świąt narodowych i uroczystości o charakterze lokalnym.  Pokolenia absolwentów składały na nim słowa ślubowania Z biegiem lat kolory na sztandarze straciły swoją barwę, materiał uległ zniszczeniu. Absolwenci i Rada Rodziców stanęli na wysokości zadania i pierwszym „prezentem”, jaki otrzymała dostojna jubilatka był odnowiony sztandar, który przekazały p. dyrektor Bożenie Lorent przedstawicielki Rady Rodziców- panie Violetta Kozicka Kruk i Mariola Woźniak.

Święto szkoły to doskonała okazja do tego, aby ją specjalnie uhonorować. Od początku istnienia placówce patronuje Brygada Partyzancka „Grunwald”.  Z tego powodu od wielu lat istnieje ścisła współpraca pomiędzy szkołą a organizacjami pielęgnującymi tradycje kombatanckie. Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej nadał Publicznemu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Medal Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP. Kolejną miłą niespodzianką była Odznaka „Za Zasługi dla ZKRP i BWP, za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji”. Kapitan pilot Adam Kownacki – Prezes Zarządu Oddziału ZKRP i BWP po raz kolejny podkreślił wkład szkoły w Olszance w wytrwałe kształtowanie postaw patriotycznych. Pan Wójt, Pani Sekretarz i Przewodniczący Rady Gminy złożyli na ręce dyrektor Bożeny Lorent i wicedyrektor Violetty Świder okolicznościowy grawerton. Życzenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela złożyła Jubilatce pani Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty. Wiele wspomnień i życzeń popłynęło z ust byłej dyrektor, a obecnie przedstawiciela ZNP pani Barbary Mrowiec. Liczne życzenia zarówno do uczniów jak i pracowników skierowali p. Danuta Bandrowska, p. Bożena Załęska i  p. Edward Traka.

            Szkoła to nie tylko mury, to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzyli i nadal pracują na jej wizerunek; to także kolejne pokolenia absolwentów. Podczas uroczystości wielokrotnie wymieniano nazwiska pani Jadwigi. Gruszki, p. Barbary. Mrowiec, p. Józefa. Kośli, p. Edwarda Traki, p. Krystyny. Marciniak, p. Janusza. Mani, p. Danuty. Bandrowskiej, p. Bożeny Załęskiej, p. Witolda Lipki, p. Jerzego Dróbki oraz p. Doroty Woźniakowskiej. Osoby te pełniły zaszczytną funkcję dyrektora placówki w minionych latach, a cząstka ich na zawsze pozostała w naszej szkole. To dzięki ich staraniom, mała gminna szkoła stała się znana w województwie, dołączyła do jakże szacownego grona „Klubu Przodujących Szkół” w Polsce. Wspomniano także o tych, których niestety nie ma wśród nas, wspaniałych pedagogów na zawsze pozostałych we wdzięcznych wspomnieniach uczniów. Minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Dyrektor p. Bożena Lorent wręczyła okolicznościowe podziękowania nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, którzy są czynni zawodowo i przepracowali w szkole w Olszance ponad 20 lat.

            W czasach gospodarki wolnorynkowej, szkole trudno byłoby przetrwać bez pomocy z zewnątrz. A na brak takiej pomocy placówka nigdy nie mogła narzekać, nie brakuje, bowiem ludzi życzliwych, zawsze gotowych służyć dobrą radą i wsparciem finansowym. Z okazji Jubileuszu tym najbardziej zaangażowanym w sprawy szkoły wręczono statuetki „Przyjaciel szkoły”, oraz okolicznościowe podziękowania. Wyróżniono około 40 osób i instytucji.

Końcowa część uroczystości należała do uczniów. Zaprezentowali zebranym gościom krótki, wesoły program. Szczególny aplauz publiczności zyskała „Lokomotywa” zaadaptowana na potrzeby szkolne. Podczas uroczystego apelu wystąpił również chór szkolny. Nad prawidłowym przebiegiem części artystycznej uroczystości czuwały p. Beata Malczewska, p. Barbara Sochor, i p. Adriana Gall. Na koniec wniesiono tort urodzinowy w kształcie otwartej książki. „Szanownej solenizantce” odśpiewano „Sto lat”. Wspólna fotografia wszystkich gości i pracowników, zakończyła oficjalną część uroczystości.

            Szkoła była otwarta dla absolwentów do godziny 20.00, przez cały ten czas goście mogli oglądać prezentację multimedialną, przygotowaną przez p. Ewę Chruszczewską. Na kolejnych slajdach zostały umieszczone ważniejsze momenty z życia szkoły i wiele zdjęć klasowych, absolwentów, jakaż była radość, gdy ktoś odnalazł siebie lub swoich bliskich na poszarzałej fotografii. W holu zgromadzono wszelkie odznaczenia, wyróżnienia i nagrody, którymi placówka została uhonorowana w ciągu ostatnich lat. Były tam puchary za osiągnięcia sportowe, dyplomy, medale i pamiątki zdobyte w różnych dziedzinach. W okolicznościowych gablotach pojawiły się zdjęcia z ważniejszych wydarzeń. Fotografie dokumentujące uroczystości i podejmowane przez szkolę działania, zamieszczono także na wszystkich korytarzach. Zebrani mogli je obejrzeć zwiedzając kolejne piętra szkoły. Zwiedzającym udostępniono liczne kroniki szkolne i klasowe. Goście z przyjemnością wertowali kolejne strony, odświeżając dawne wspomnienia. Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu panie Dorota Woźniakowska i Bożena Lorent we współpracy z innymi nauczycielami opracowały okolicznościową publikację. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Olszanka, Rady Rodziców oraz sponsorów indywidualnych możliwe było wydanie publikacji. W dalszym ciągu można ja nabyć w sekretariacie szkoły. Sporym zaskoczeniem był występ chóru, nie był to jednak zespół złożony z obecnych uczennic. Absolwentki postanowiły zrobić niespodziankę długoletniej nauczycielce muzyki pani Zofii Piotrowskiej. Samodzielnie wybrały repertuar i wytrwale ćwiczyły śpiew pod kierunkiem pani Małgorzaty Kulińskiej i pani Doroty Woźniakowskiej. Ich praca przyniosła wspaniały efekt, a pani Piotrowska była bardzo wzruszona, a cała publiczność bawiła się wspólnie z chórzystkami.

Jednym z zadań, jakie obecne czasy stawiają przed szkoła jest wprowadzanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania i wykorzystanie technologii informacyjnej. By sprostać tym wyzwaniom w szkole powstała nowoczesna pracownia językowa. Oficjalnego otwarcia w dniu jubileuszu dokonali Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i Dyrektor Szkoły.

Dalsze uroczystości przebiegały w kameralnych gronach absolwentów. A dzień następny 17 października – sobota przyniósł moc wrażeń związanych z Festynem rodzinnym i dyskoteką, ale o tym napiszemy w następnym numerze Panoramy.

Wszystkim zaproszonym gościom, sponsorom oraz pracownikom PZSP w Olszance serdecznie dziękujmy za udział i pomoc w organizacji Jubileuszu Szkoły

 

Część II - obchodów 40-lecia PSP w Olszance

 

Jubileusz szkoły to nie tylko święto pracowników, ale także i uczniów. To z myślą o nich zorganizowano 17 października 2009r. Festyn Rodzinny i dyskotekę. Przez cały dzień drzwi szkoły stały otworem dla tych, którzy ten dzień chcieli spędzić na zabawie. Atrakcji było mnóstwo. Już o godzinie 10 na tle jubileuszowej dekoracji rozpoczął się festyn rodzinny, który, ze względu na warunki atmosferyczne odbywał się w sali gimnastycznej. Jedną z atrakcji był mecz piłki siatkowej – absolwentki kontra uczennice gimnazjum. Absolwentki szkoły – to mamy obecnych uczennic – stanęły, więc naprzeciw siebie mamy i córki. Szczególnie mamy, zdeterminowane, nie chciały ulec młodym. Po zaciętej walce, musiały niestety uznać przewagę swoich córek Mimo to, sympatia i aplauz widowni skierowany był w stronę „seniorek”. Młodsi uczniowie rywalizowali z kolei w konkurencjach sprawnościowych. Trzy drużyny zmagały się ze sobą w dziesięciu konkurencjach. Zadania były rozmaite - wiadomo liczyła się szybkość, ale i precyzja. Niektórym zawodnikom nie udało się na przykład donieść do mety kubka pełnego wody. Miejsca na widowni zapełniły się, w pewnych momentach emocje sięgały zenitu. Najlepsza okazała się ekipa młodziutkiej Kingi Sługockiej. Nad sprawnym przebiegiem zabawy czuwali p. Marcin Bielski oraz panie Anna Kaśków i Anna. Michalak. Ci, którzy preferują mniej męczące konkurencje mogli wziąć udział w „turnieju piłkarzyków”. W świetlicy ustawiono dwa stoły, przy których rywalizowało 8 drużyn. P. Małgorzata Feruś pełniła rolę „sędziego”. Uczniowie, których jesienna aura nie zniechęciła do odwiedzenia szkoły, mogli obejrzeć układ taneczny w wykonaniu naszych uczennic- Moniki Polak i Darii Kozimor. Po nich, także z własnym układem choreograficznym wystąpiła absolwentka Izabela Ilów. Uczniowie Paweł Niedopytalski i Grzegorz Gniewczyński zaprezentowali krótki pokaz walki karate. Śpiewającym uczennicom gimnazjum Ani Bajcer i Paulinie Śliwa towarzyszył grając na gitarze Piotr Bajcer. Uczniowie podstawówki wystąpili również prezentując bardzo ciekawe tańce i pięknie wykonane piosenki.

Śpiewać każdy może…

W tym samym czasie na korytarzu szkolnym zgromadzili się śpiewający uczniowie. Ta forma rozrywki od dawna zjednała sobie wielu sympatyków. Przywędrowała do nas z dalekiej Japonii. Polega na śpiewaniu utworu do akompaniamentu. Chodzi oczywiście o karaoke. Panie Beata Kuna i Ewa Chruszczewska od samego rana puszczały gorące melodie, aby zwerbować ochotników. Początkowo chętnych było niewielu. Trema przed publicznym występem ogromna, bo przecież matka natura nie każdego obdarowała anielskim głosem Lody przełamała p. Elżbieta Grzeszczak. Po niej, z chętnych do mikrofonu ustawiła się długa kolejka.

Około godz.12 na sali pojawiła się przedstawicielka ze Szkoły Pamięci Wojakowskich - Treningi Pamięci wraz z dwoma uczennicami, zachęcając uczniów do korzystania z technik szybkiego zapamiętywania. Aby przekonać o skuteczności nauczania, wykonała dwa pokazy. Podczas pierwszego na ekranie pojawiło się 9 rysunków. Uczniowie wybrali 4 z nich. Następnie musieli policzyć, ile razy dana ilustracja pojawi się. Zadanie wymagało olbrzymiego skupienia ( rysunki szybko znikały) i sprawnego liczenia. Drugą prezentację przygotowały uczennice. Ich zadaniem było zapamiętać listę zakupów wraz ze wszystkimi szczegółami. Niby proste, ale wystarczy przypomnieć sobie, ile razy wracamy ze sprawunkami i okazuje się, że wielu rzeczy zapomnieliśmy, chociaż były zapisane na kartce. Występujące gościnnie uczennice znakomicie wybrnęły z zadania. Nie dość, że niczego nie pominęły, to jeszcze zapamiętały numer porządkowy. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem prezentowanych umiejętności.

            Po nich swoje „5” minut miał zespól Omega Jump z Brzegu. Formacja ta już kilkakrotnie gościła u nas. Po występie młodzi tancerze przeprowadzili warsztaty. Szczególnie dziewczęta z gimnazjum ochoczo zabrały się za naukę trudnej sztuki rytmicznego podskakiwania.

            W międzyczasie miłośnicy sportów siłowych próbowali swoich sił w zawodach. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwali panowie Dariusz Ilów i Mariusz Oliwa. Na koniec odbyła się uroczysta dekoracja i najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale.

Ostatnim punktem programu był występ przedszkolaków. Zachwyceni rodzice i starsi koledzy nie szczędzili braw. Po chwili cała sala kołysała się w rytm melodii o pluszowym misiu. Tak to już jest, że najmłodsi zawsze mają najżyczliwszą widownię. Podczas trwania wszystkich konkurencji uczniowie nagradzani byli słodyczami, które ufundowała Rada Rodziców.

O godz. 15 uczniowie rozjechali się do domów, aby przygotować się na dyskotekę. Gimnazjaliści świętowanie zakończyli o godz.20.

Obchody jubileuszu 40-lecia szkoły dobiegły końca. Szkoda, że aura nie dopisała. Ulewne deszcze pokrzyżowały plany panu Mariuszowi Oliwie, który na tę okoliczność przygotował kilka zajęć w plenerze. Mimo wszystko czas upłynął na przyjemnej zabawie.

 

 

Opracowała Adriana Gall

 

 

Zobacz zdjęcia z

pierwszego dnia obchodów 40_lecia szkoły

drugiego dnia obchodów 40_lecia szkoły